Okolnosti vzniku spolku

Spolek vznikl v listopadu roku 2016 jako občanská iniciativa usilující o celkovou památkovou obnovu Arnoldovy vily a rekultivaci přilehlých pozemků. Podnětem myšlenky kulturního využití této architektonické památky byla zářijová akce Dny evropského dědictví, při které se vila mimořádně otevřela veřejnosti. Oslovení průvodci ze sousední vily Tugendhat tehdy zajišťovali komentované prohlídky a na jedné z nich se setkali s Mgr. Martinem Malečkem, starostou městské části Brno-sever, která má objekt ve správě. Prezentovali mu svůj návrh na využití a po navázání spolupráce s radnicí nebylo daleko k založení spolku.

Náš cíl

Momentálním cílem Spolku je Arnoldovu vilu prezentovat široké veřejnosti a otevřít ji pro kulturní a společenský program, a postupně ji tak začlenit do brněnské kulturní scény.
Více informáci zde

Budoucnost Arnoldovy vily

Budoucnost Arnoldovy vily je spjata s institucí maximálně otevřenou veřejnosti. Jedním z prvků této instituce by bylo komunitní centrum, které by občanům sloužilo jako místo pro prezentaci vlastních myšlenek, činností, či výtvorů.
Více informáci zde

Dosavadní činnost spolku

Nyní Spolek disponuje smlouvou o rekultivaci zahrady a jedná o smlouvě o jejím dlouhodobém užívání.
Více informáci zde

Aktuality