Rekultivace zahrady Arnoldovy vily 2017

Od června se členové spolku scházeli v pravidelných intervalech každé pondělí na zahradě Arnoldovy vily s cílem ji rekultivovat. Na zahradě spolek, pod dohledem Veřejné zeleně města Brna, odborně prořezal veškeré stromy, svahy a travní plochy se vyhrabaly od mnohaletých nánosů tlejícího listí. Vyhloubil se veliký kompost, vznikla bylinková zahrádka, ohniště a s přispěním materiálu od stavební společnosti Tocháček spol. s. r. o. se vyspravilo i staré pískoviště.

Zahradu čekají ještě další úpravy a zkrášlování, měla by si ovšem udržet svůj dosavadní ráz zahrady rodinného domu a úpravy z dob kdy v Arnoldově vile sídlila mateřská školka. Alespoň prozatím ji není možné nechat volně přístupnou, avšak těšíme se na každého z Vás, který ji s námi navštíví během spolkem konaných akcí.