Arnoldova vila jako mateřská školka

Krátce po konci války se dostala Arnoldova vila pod národní správu a později pod správu Bytových podniků města Brna. Zásadnějšího využití, a s tím spojených úprav, se vila dočkala v roce 1951, kdy bylo rozhodnuto o úpravě vily pro potřeby mateřské školy, resp. roku 1952, kdy v ní započal první školní rok. Zmiňovaný dětský ústav byl založen již 10. Května 1881 na Josefově ul. (nynější ulice Bratislavská), nákladem Brněnské matice školské, jako jedna z prvních tzv. „dětských zahrádek“ v Brně. V roce 1891 (v literatuře je také uváděn rok 1886 a 1896) je ve školní kronice popsáno její působení na různých místech v Brně s obrovským zájmem o umístění dětí.

Po přestěhování do Arnoldovy vily provozovala mateřská školka také oddělení s noční péčí. Ve školním roce 1953-1954 bylo ve školce celkem 80 dětí, 40 celotýdenně a 40 celodenně. Neobvyklým se stal rok 1956, kdy byly podmínky hodnoceny jako velmi obtížné, jelikož mnoho dětí bylo z rozvrácených rodin a 30% dětí bylo řecké národnosti, přičemž většina z nich neuměla česky. Ve školním roce 1962-1963 již bylo ve školce zapsáno celkem 145 dětí.

Pro dům výše uvedené znamenalo převážně utilitární úpravy v interiérech tak, aby byl pro svůj nový záměr využitelný. Většina z nich nebyla trvalého, neodstranitelného charakteru, a naopak nejspíše pomohla se zakonzervováním původních prvků z dob předešlých (linoleum na podlahách, dřevěné ostění apod.).

Mateřská školka se díky svým pedagogickým kvalitám a velmi příznivé lokalitě stala po čase jednou z nejvyhledávanějších mateřských škol v Brně. V Arnoldově vile fungovala do roku 2012, ve kterém byla, dle statického posudku vypracovaného na zadání majitele objektu, uzavřena z důvodu nevyhovujících hygienických a statických podmínek. Před svým uzavřením ji navštěvovalo celkem 75 dětí, rozdělených do tří tříd.

 

Texty o historii byly zpracovány s využitím stavebně-historické dokumentace zpracované PhDr. Dagmar Černouškovou v roce 2009. Dostupné zde: http://docplayer.cz/545952-Arnoldova-vila-nad-luzankami.html