Geneze Arnoldovy vily

Dochované Arnoldovy plány jeho vlastní vily, včetně písemného povolení podepsaného brněnským starostou Christianem d´Elvertem, jsou datovány 26. března 1862. Je pravděpodobné, že nejpozději do konce léta 1862 byla stavba dokončena. Po dostavení v ní manželé Arnoldovi žili téměř 21 let, než se začali měnit její majitelé. Dle kupní smlouvy z 30. září 1883 prodal Josef Arnold vilu paní Charlotte Martini. Po dalších 13 letech, 17. července 1896, prodala Charlotte Martini vilu Albertině Antonii Langer, která se zasadila o první ze změn domu. Při západním nároží v přízemí byla navržena přístavba s toaletou a v prvním patře došlo k drobnějším dispozičním změnám. Podle nákresu úprav byly fasády domu navrženy v duchu romantizující gotiky. Vzhledem k absenci jakýchkoli dalších pramenů nelze jednoznačně určit, zda tato adaptace byla realizována.

Texty o historii byly zpracovány s využitím stavebně-historické dokumentace zpracované PhDr. Dagmar Černouškovou v roce 2009. Dostupné zde: http://docplayer.cz/545952-Arnoldova-vila-nad-luzankami.html