Podoby vily mezi lety 1883-1945

Roku 1909 dům koupili Cecílie a Kornelius Hože. Cecílie Hože, rozená Löw-Beerová, byla sestrou Alfréda Löw-Beera, otce Grety Tugendhatové a tedy její teta. Příslušníci jedné, rozvětvené rodiny Löw-Beerových, Tugendhatových a Hožových tak vlastnili a obývali v nejbližším okolí od počátku 20. století více nemovitostí a podíleli se tak do jisté míry na „kultivaci“ této části města. Nemovitost byla koupena, včetně veškerého příslušenství, za sjednanou kupní cenu 120 000 korun. Manželé Cecílie a Kornelius Hože původní plány na přestavbu nerespektovali, a provedli úpravu vily ve stylu art deco s prvky secese. Tyto stavební činnosti lze časově zařadit do období těsně před první světovou válkou.

Ačkoliv dispozice domu zůstala prakticky nezměněna, vznikly v rámci stavebních úprav pro dům důležité charakteristické prvky. Jde například o nový vstup do domu s dřevěnou uzavřenou verandou, fasádu s kombinací hladké a hrubě strukturované omítky s omítkovou bosáží apod. Došlo také na rozšíření místností v přízemí i v patře, včetně kuchyně a ložnice. Celá stavba byla opatřena novými výplněmi dveří a oken a nově byla upravena všechna průčelí.

Konkrétní prvky těchto zásahů můžeme i dnes vidět přímo v interiérech, jde například o funkční litinové radiátory, štukové dekory, krásné schodišťové zábradlí, či ozdobné dveřní kliky a okenní olivy (totožné kusy jsou i ve zpřístupněné vile architekta Dušana Jurkoviče v Brně-Žabovřeskách z roku 1906). Rozsáhlá zahrada charakteru anglického parku byla v průběhu let kultivována a obohacena o zahradní altánky, besídky, zahradní nábytek apod.

Cecílie a Kornelius Hože užívali vilu téměř třicet let. Vila byla rodině uzmuta a zabrána gestapem po vypuknutí války, již v říjnu 1939. Po druhé světové válce se dostala pod národní správu a později pod správu Bytových podniků města Brna. V roce 1951 bylo rozhodnuto o úpravě vily pro potřeby mateřské školy.

Texty o historii byly zpracovány s využitím stavebně-historické dokumentace zpracované PhDr. Dagmar Černouškovou v roce 2009. Dostupné zde: http://docplayer.cz/545952-Arnoldova-vila-nad-luzankami.html