Josef Arnold

Název Spolku odkazuje k osobnosti Josefa Arnolda, který Arnoldovu vilu navrhl a postavil. Ve druhé polovině 19. století v Brně zrealizoval také řadu významných veřejných i privátních staveb. Jeho stavební firma podle jeho návrhů realizovala například palác Bochnerů von Stražisko na Přízově ulici, Schoellerův palác na Cejlu, Kounicův palác na Moravském náměstí. Pod jeho rukama a však podle projektů dalších tvůrců vznikl také palác Johanna Bergla (tzv. Muzejka), německé gymnázium (dnes JAMU) nebo také tělocvična pod Špilberkem od architekta Augusta Prokopa. Josef Arnold se také věnoval restaurování památek, například v katedrále sv. Petra a Pavla. Jako stavební podnikatel vlastnil cihelny, kamenolomy či vzorkovnu stavebnin. Nelze ani opomenout, že spolupracoval se sochařem a kameníkem Adolfem Loosem st. (otcem proslulého architekta Adolfa Loose). Josef Arnold patřil ke klíčovým postavám brněnské architektury 19. století.