Budoucnost Arnoldovy vily

Budoucnost Arnoldovy vily je spjata s institucí maximálně otevřenou veřejnosti. Jedním z prvků této instituce by bylo komunitní centrum, které by místním sloužilo jako místo pro odpočinek a pro smysluplné trávení volného času ve společnosti, s možností realizace vlastních činností a výtvorů.

Po celkové památkové obnově si spolek klade za prioritu, aby další využití domu reflektovalo jeho historii a dobový kontext, ve kterém dům vznikl a ve kterém byl obýván. Ve vile by dle plánů spolku mělo vzniknout centrum pro širší veřejnost se zaměřením na 2. pol. 19. stol., která je neprávem v Brně opomíjena, a to navzdory nevídanému rozmachu a pokroku prakticky ve všech oblastech soukromého i veřejného života v Brně a okolí.

Program pro veřejnost bude populárně-naučnou moderní cestou přibližovat řemeslo, stavitelství, architekturu, techniku, průmysl, ale i módu, hudbu, divadlo a celkové společenské prostředí, ovlivněné dlouhodobým souzněním, i pozdější rivalitou českého a německého etnika v Brně. Vila by však měla být otevřena i širokému spektru uměleckých počinů a to jak moderních a experimentálních, tak i, s ohledem na dům samotný, v klasických formách.

Nedílnou součástí odborného výstupu bude zmíněný interaktivní prohlídkový okruh zahrnující architektonický popis, význam, dobový kontext, historii a osudy stavby. Interiéry je tedy potřeba zaplnit typickými příklady dobového nábytku a předměty různého charakteru. Neměly by však být „nedotknutelné“, jako je tomu ve většině našich muzeí, ale měly by být návštěvníkovi interaktivně k dispozici, aby setkání s těmito předměty prohloubilo zažitou zkušenost. Doplněním se stanou tematicky svázané doprovodné workshopy, edukační programy a netradiční speciální prohlídky zaměřené na užší téma.