Dosavadní činnost spolku

Spolek po provedené rekultivaci části zahrady Arnoldovy vily získal tento prostor do dlouhodobého pronájmu za účelem možnosti realizace svých činností. První větší veřejnou akcí byl Den Architektury na podzim roku 2017, který přilákal veliký okruh návštěvníků. V létě roku 2018 proběhla další z nutných úprav velikých zahradních ploch, s bezpečnostními, ochrannými a zdravotními prořezy veškerých stromů. Značná část dřevin na pozemku dosahuje svým stářím 100 a více let a proto, navzdory složitosti těchto zásahů, byly ořezy a mýcení na zahradě velmi potřebné. Od 24. do 29. Září bude probíhat „Týden Arnoldky“ s rozličným programem. Více o události v sekci Aktivity Spolku.