Naše cíle

Cílem spolku je v prvé řádě Arnoldovu vilu prezentovat široké veřejnosti, otevřít ji pro kulturní a společenský program a postupně ji tím začlenit do brněnské kulturní scény.

Součástí rozvoje tohoto místa je nepochybně také nutná památková obnova. I když částka na obnovu se dle prvotních odhadů pohybuje v rozpětí 80 až 120 miliónů korun (a při zahrnutí vypracování projektové dokumentace může být i vyšší), již po nejnutnějších úpravách by v domě mohla vzniknout instituce, která by organizovala kulturní a edukační programy a dále tak dům i zahradu popularizovala.